دریافت خدمات مهندسی بهینه حق شهروندان است/ تبیین جایگاه نظام مهندسی با اعتمادسازی در جامعه

یکی از محورهای انتخابات چهره سال (مدیریت شهری، عمرانی و ساختمانی) در گروه روسای سازمان نظام‌ مهندسی استان‌ها، بحث «حقوق شهروندی» است. در همین راستا براساس قانون، سازمان نظام مهندسی ساختمان موظف به مراقبت از حقوق سه دسته است که این سه بخش شامل حقوق اعضای سازمان، حقوق حاکمیت و حقوق شهروندان است. بر این اساس جزو وظایف قانونی سازمان است تا بسترها را به گونه ای فراهم کند که حقوق شهروندان به عنوان یکی از مهمترین بخش ها در این زمینه حفظ شود.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات