دوره آموزشي صادرات خدمات فني مهندسي (سطح2)

بدينوسيله به اطلاع مي رساند براساس اعلام دبيرخانه دائمي توسعه صادرات خدمات فني مهندسي ساختمان،اولين دوره آموزشي سطح (2) صادرات خدمات فني مهندسي ويژه افرادي كه سطح(1) را با موفقيت طي نموده اند ،همزمان با برگزاري اولين نمايشگاه بين المللي صادرات خدمات فني مهندسي از تاريخ 14 الي 17 اسفندماه سال جاري درمحل سالن مرواريد نمايشگاه بين المللي تهران برگزار خواهد گرديد.لذا واجدين شرايط مي توانند نسبت به ثبت نام از طريق اين لينك اقدام نمايند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات