فراخوان دفتر نمایندگی علی آباد

فراخوان دفتر نمایندگی علی آباد

قابل توجه مهندسان معماری دارای صلاحیت  نظارت ( پایه یک)

با توجه به اعلام نیاز دفتر نمایندگی علی آباد به تعداد محدودی مهندس معماری با صلاحیت  نظارت ( پایه یک) جهت ارایه خدمات در حوزه دفتر نمایندگی علی آباد ، از کلیه واجدین شرایط دعوت میشود حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت به سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان واحد عضویت وصدور پروانه مراجعه نمایند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان یک انجمن در شهر گرگان می باشد

   نظرات