اطلاعیه مناقصه اجرای عملیات نمای خارجی ساختمان دفتر نمایندگی زرند

اطلاعیه مناقصه اجرای عملیات نمای خارجی ساختمان دفتر نمایندگی زرند

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان قصد اجرای عملیات نمای خارجی ساختمان دفتر نمایندگی خود در شهر زرند را دارد. CD نقشه ها و مشخصات فنی از واحد اداری سازمان دریافت گردد.

کلیه افرادی که در این زمینه صاحب صلاحیت بوده می توانند در مناقصه شرکت نمایند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات