جدول مقایسه شاخص کیفیت هوا از اول فروردین تا ۲۵ دی ماه طی سالهای ۹۶ تا ۹۸

جدول مقایسه شاخص کیفیت هوا از اول فروردین تا ۲۵ دی ماه طی سالهای ۹۶ تا ۹۸

لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات