مدیریت شهری تبریز نیازمند یک نظام پایدار درآمدی است

مدیریت شهری تبریز نیازمند یک نظام پایدار درآمدی است

به گزارش شهریار، محمد باقر بهشتی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و عضو شورای اسلامی شهر تبریز با حضور در شهرداری منطقه ۱ تبریز عوارض خود را پرداخت کرد.

بهشتی ضمن حضور در منطقه ۱ به عنوان یک شهروند، طبق قانون عوارض خود را پرداخت کرد و بیان داشت: مدیریت شهری نیازمند یک نظام پایدار درآمدی است و در واقع امروزه که شهرداری از یک نهاد صرفاً خدماتی به یک ارگان اجتماعی تبدیل شده است، یکی از عناصر مهمی که می‌تواند مدیریت شهری را در انجام ماموریت ها تضمین کند، برخورداری از منابع درآمدی پایدار است تا در سایه آن پاسخگویی به نیازها انجام شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اشاره کرد: مدیریت شهری نیازمند این مهم بوده تا از طریق آن بتواند به وظایف ذاتی خود، اداره مطلوب شهر و ارائه خدمات مناسب به شهروندان و هدایت پروژه‌های عمرانی عمل کند.

بهشتی افزود: به عنوان یک شهروند بر خود وظیفه می دانم ضمن اینکه تمامی موارد مورد نیاز در چرخۀ اداری را شخصاً پیگیری و اقدام کنم با حضور در منطقه ۱ و پرداخت عوارض خود، قطعاً در راستای پویایی شهر انجام وظیفه کرده و امیدوارم تمامی شهروندان همچون همیشه با همیاری، همفکری و همکاری در کنار شهرداری ها باشند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات