بازدید جمعی از روسا و اعضای شوراهای شهر استان یزد از کارخانه های ...

بازدید جمعی از روسا و اعضای شوراهای شهر استان یزد از کارخانه های ...

بازدید جمعی از روسا و اعضای شوراهای شهر استان یزد از کارخانه های بازیافت

جمعی از روسا و اعضای شوراهای شهر استان یزد از کارخانه های بازیافت زباله های خشک، تولید کاغذ، پلاستیک و... سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد بازدید کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، صبح امروز ۱۹ نفر از روسا و اعضای شوراهای شهراستان یزد، با حضوردر سایت شماره یک سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد از بخش های مختلف این سایت از جمله؛ واحدهای بازیافت و تولید کودکمپست، کاغذ، پلاستیک، لاستیک، بازیافت آسفالت و نیروگاه برق بیوگازسوز، برق خورشیدی وگلخانه تحقیقاتی بازدید و از نزدیک در جریان روند بازیافت زباله های خشک و تولید محصول از آنها قرار گرفتند.
پیشرفت مشهد درحوزه مدیریت پسماند چشمگیر است
زهرا دهقانی زاده، نایب رئیس شورای شهر مهریز یزد درحاشیه این بازدید ضمن تقدیر ازمیزبانی شهرداری مشهد گفت: با هماهنگی استانداری یزد ۱۹ نفر از روسا و اعضای شوراهای شهر استان یزد به شهر مشهد آمده اند تا از فعالیت های شهرداری مشهد درحوزه پسماند و شهر هوشمند بازدید داشته و درصورت امکان از تجربیات مدیریت شهری کلانشهر مشهد در این حوزه ها استفاده کنند.
وی افزود: یکی از کارهای مهم درحوزه شهرها به ویژه کلانشهرها، مدیریت پسماند و بازیافت زباله های خشک است که در این بازدید مشاهده شد شهرداری مشهد درحوزه مدیریت پسماند و تولید محصولات مختلف از طریق بازیافت پیشرفت های چشمگیری داشته است.
وی ادامه داد: با توجه به تجربیات شهرداری مشهد در مدیریت پسماند و بازیافت زباله آمادگی داریم تا از تجربیات مشهد در حوزه مدیریت پسماند شهرهای استان یزد استفاده کنیم .
وی گفت: همچنین در نظر داریم تا از باغ گیاهشناسی مشهد و شهرداری منطقه ۱۲ این شهر به عنوان شهرداری الکترونیک بازدید داشته باشیم.
مجید خبیری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات