برگزاری سومین جلسه کمیته تحقیقات در شرکت آبفار استان زنجان

برگزاری سومین جلسه کمیته تحقیقات در شرکت آبفار استان زنجان

www.BanaNews.irبرگزاری سومین جلسه کمیته تحقیقات در شرکت آبفار استان زنجان

سومین جلسه کمیته تحقیقات با ریاست یداله حسنی مدیرعامل شرکت آبفار استان زنجان ، برگزار شد .

در این جلسه قائم مقام مرکز تحقیقات و خودکفایی صنعتی ، محمد حسین محمد زاده و کارشناس مرکز تحقیقات شرکت مهندسی ، حمید رضا خستو از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور حضور داشتند .

اهم فعالیت های این جلسه رسیدگی به پروژه ها و طرح های تحقیقاتی در دست انجام سال گذشته بود . در ادامه نیز الویت های تحقیقاتی سال ۱۳۹۰ نیز مورد بررسی قرار گرفت .

محمد زاده خاطر نشان ساخت به دلیل اهمیت موضوع تحقیقات در شرکت های آب و فاضلاب کلیه مدیران و معاونین در این رابطه باید همکاری لازم را داشته باشند.

لازم به ذکر است که اعضای کمیته تحقیقات نیز در این جلسه حضور داشتند .

    نظرات