انتخابات چهره سال ۹۸ فرصتی برای الگوسازی و الگوپذیری است

شهردار بجنورد گفت: انتخابات چهره سال (مدیریت شهری، عمرانی و ساختمانی) در الگو سازی و الگو پذیری شهرداری ها بسیار موثر بوده است.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات