کارگاه هم اندیشی رابطین آموزشی کتاب انسان و‌محیط زیست و...

کارگاه هم اندیشی رابطین آموزشی کتاب انسان و‌ محیط زیست توسط مدیران و کارشناسان آب منطقه‌ای لرستان برگزار گردید .
️به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان ،در راستای اجرای شیوه نامه طرح داناب و گسترش سواد آبی ،سه کارگاه آموزشی با موضوعات وضعیت منابع آبی جهان و ایران ،اقدامات مدیریتی  بهره برداری از آب تا کنون واهداف و برنامه ها آتی ،عوامل آلود‌کننده آب ،باز چرخانی آب ،وضعیت  سیل خیزی استان و عوامل ایجاد کننده وراه های مهار وکاهش خسارات سیل  توسط آقایان زیودار مدیر دفتر مطالعات ،طهماسیان مدیر دفتر حفاظت و جوادی مدیر دفترمهندسی رودخانه ارائه گردید.
همچنین در خصوص برگزاری مانور سیلاب در پنجم اسفندسال جاری بحث و تبادل نظرگردید.
لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای لرستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای لرستان

    شركت آب منطقه‌ای لرستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات