مشارکت در نظام پیشنهادات، افزایش روحیه همکاری کارکنان را به...

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد با بیان این که مشارکت کارکنان در ارائه پیشنهادات منجر به بهبود کمی و کیفی فعالیت های شرکت می گردد گفت: مشارکت در نظام پیشنهادات، افزایش روحیه همکاری کارکنان را به همراه دارد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، «محمدمهدی جوادیان زاده» در نشست هم اندیشی با عوامل استقرار نظام پیشنهادها که صبح امروز 25 دی ماه 98 برگزار گردید، اظهار کرد: مشارکت کارکنان در ارائه پیشنهادات منجر به بهبود کمی و کیفی فعالیت های شرکت می گردد .

وی با بیان این که مشارکت افراد در این زمینه منجر به افزایش روحیه همکاری در کارکنان می شود، گفت: در دنیا پژوهش هایی در رابطه با نظام پیشنهادات انجام شده که نشان داده است هرگاه مردم در کارگردانی کارها مشارکت داشته باشند روحیه مشارکتی افراد بیشتر می شود، بنابراین این اقدام می تواند باعث یک فرهنگسازی فردی شود .

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد با اشاره به این که نظام پیشنهادها برپایه خرد جمعی است، افزود: امیدواریم بتوانیم فرهنگ مشارکت در نظام پیشنهادات را در سازمان نهادینه کنیم .

وی در پایان با تاکید برلزوم برگزاری جلسه طوفان فکری در سطح عام و با هدف مشارکت همه افراد در این بخش، گفت: باید سامانه پیامکی نظام پیشنهادات هرچه سریع تر راه اندازی گردد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات