نصب ۵۲۵ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه های مجاز استان

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای همدان گفت: امسال ۵۲۵ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه‌های مجاز استان نصب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، مهندس منصور ستوده، مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای همدان گفت: در سالجاری سهمیه ما در بخش نصب کنتور‌های هوشمند آب و برق در سند راهبردی استان ۵۵۰ کنتور است که تاکنون 525 دستگاه از میزان تعهدمان را نصب کرده ایم.

وی افزود: کنتور‌های هوشمند آب وبرق این امکان را به ما می دهد که با توجه به ظرفیت منطقه و میزان مجوز برداشت، کنتور هوشمند را تنظیم و از برداشت بیش از حد مجاز توسط افراد جلوگیری کنند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای همدان گفت: تا کنون در استان همدان ۵۲۵ کنتور هوشمند امسال بر روی چاه‌های آب کشاورزی نصب کردیم که بیشترین آن‌ها در شهرستان‌های رزن با ۸۲ کنتور، همدان با ۷۸ کنتور و ملایر با ۶۲ کنتور بوده است.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای همدان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای همدان

    شركت آب منطقه‌ای همدان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات