احداث ایستگاه هیدرومتری در ورودی سد احمدبیگلو مشگین شهر

رئیس گروه مطالعات آبهای سطحی شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: ایستگاه هیدرومتری در ورودی سد احمدبیگلو مشگین شهر احداث شد.

مهندس اسداله دیندار تصریح کرد: با انجام بررسی های لازم و تعیین محل مناسب، باپیگیری همکاران دفتر مطالعات پایه منابع آب و همکاری امورمنابع آب شهرستان مشگین شهر، ایستگاه هیدرومتری با نصب اشل و ادوات اندازه گیری جریان در محل ورودی سد احمد بیگلو در منطقه مشگین احداث گردید.

وی افزود: هدف از احداث ایستگاه جدید بر روی رودخانه ثبت، پایش و تحلیل رواناب ها بمنظور برنامه ریزی و مدیریت منابع آب و اندازه گیری دبی لحظه ای ورودی به سد احمدبیگلو می باشد.

مهندس دیندار با اشاره به اهمیت مدیریت جریان آب سطحی در رودخانه ها به منظور برنامه ریزی های منابع و مصارف آب اظهار داشت: در این راستا اندازه گیری و کنترل ورودی جریان در مخازن پشت سدها و خروجی روانآب از حوضه های استان و نیز ثبت آمار جریان آب با هدف پایش و تحلیل روانآب از اهم وظایف شرکت آب منطقه ای در حوزه مطالعات پایه می باشد.

# هرهفته_الف_ب_ایران

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات