دیدار مهندس نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان با جناب آقای قاصری، مدیر کل حج و زیارت استان در خ...

دیدار مهندس نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان با جناب آقای قاصری، مدیر کل حج و زیارت استان در خ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات