دیدار مهندس نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان با جناب آقای عباس زاده وحید، مدیر کل سازمان تأمین اجتماعی استان در خص...

دیدار مهندس نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان با جناب آقای عباس زاده وحید، مدیر کل سازمان تأمین اجتماعی استان در خص...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات