ضرورت همکاری و هماهنگی کلیه شهرداری های کشور در ایجاد سامانه برخط و رصد و پایش تغییرات سکونتگاههای غ...

ضرورت همکاری و هماهنگی کلیه شهرداری های کشور در ایجاد سامانه برخط و رصد و پایش تغییرات سکونتگاههای غ...

به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رسانی راه وشهرسازی کردستان به نقل از روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، در این نشست که رضا مهدی زاده مدیرکل دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، محمد صدیق ثابتی مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان، معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان، تعدادی از مدیران وکارشناسان شرکت بازآفرینی شهری ایران حضور داشتند، موضوع "راه اندازی سامانه برخط رصد و پایش تغییرات سکونتگاه های غیررسمی در کشور توسط شهرداری ها" مورد بررسی قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

    اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات