نصب تابلوی “جلفا شهر سالم و ایمن” در ورودی خیابان پل چوبی

نصب تابلوی “جلفا شهر سالم و ایمن” در ورودی خیابان پل چوبی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری جلفا

  منبع خبر

  شهرداری جلفا

  شهرداری جلفا

  شهرداری جلفا یک شهرداری در شهر جلفا می باشد

   نظرات