جلسه تعرفه عوارض محلی با حضور اعضای شورای شهر و شهردار و جلفا برگزار شد

جلسه تعرفه عوارض محلی با حضور اعضای شورای شهر و شهردار و جلفا برگزار شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری جلفا

  منبع خبر

  شهرداری جلفا

  شهرداری جلفا

  شهرداری جلفا یک شهرداری در شهر جلفا می باشد

   نظرات