افزايش انضباط مالي و بودجه‌اي ضروري است

حسين اميري در گفت و گو با خبرنگار ايمنا اظهار كرد: تأكيد بر استراتژي مشاركت و سرمايه‌پذيري شهرداري، از وظايف و خط مشي هاي سازمان‌هاي وابسته شهرداري اصفهان است.

وي افزود: بايد اهداف تعيين شده براي جلب مشاركت بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري آن‌ها در زيرساخت‌ها و زمينه‌هاي مرتبط با افزايش رفاه و كيفيت زندگي شهروندان از دريچه مأموريت‌هاي سازمان‌ها پيگيري شود.

معاون خدمات شهري شهردار اصفهان تاكيد كرد: با توجه به شرايط اقتصادي حاكم بر شهر، شهرداري بايد نسبت به افزايش بهره‌وري همه جانبه اقدام و در خصوص كاهش هزينه‌هاي غيرضروري و افزايش انضباط مالي و بودجه‌اي حركت كند.

وي تصريح كرد: اقدامات صورت گرفته و برنامه‌هاي آتي سازمان‌هاي وابسته شهرداري، در جهت تحقق اهداف مديريت شهري و ارائه خدمات هرچه بهتر به شهروندان است كه اثرات آن مشهود بوده و با توجه به تصميم‌گيري‌ها پروژه‌هاي حائز اهميتي در اصفهان اجرايي خواهد شد.

اميري با اشاره به برگزاري جلسات شورايي سازمان‌هاي آرامستان‌ها، مديريت پسماند و سازمان زيباسازي وابسته به شهرداري اصفهان با حضور شهردار اصفهان، اعضاي شوراي اين سازمان‌ها و اعضاي هيئت مديره اين سازمان‌ها، گفت: در اين جلسات، عملكرد هر يك از سازمان‌ها و تصميم‌گيري درباره سياست‌ها، اولويت‌ها و برنامه‌هاي آن‌ها در سال آينده بررسي مي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: در روزهاي گذشته شوراي سازمان‌هاي آرامستان‌ها، مديريت پسماند و سازمان زيبا سازي شهرداري اصفهان برگزار شده است و شهردار اصفهان خط‌ مشي‌هاي شهرداري در قبال اين سازمان‌ها را تعيين كرده است.

معاون خدمات شهري شهردار اصفهان ادامه داد: در جلسات شوراي سازمان‌ها، گزارش عملكرد، صورت‌هاي مالي، عمليات و اصلاح بودجه سال 1398 سازمان‌هاي آرامستان‌ها، مديريت پسماند و سازمان زيبا سازي شهرداري مورد بررسي و تأييد قرار گرفت همچنين پيشنهاد بودجه سال1399 آنها ارزيابي و بررسي شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اصفهان

  منبع خبر

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان یک شهرداری در شهر اصفهان می باشد

   نظرات