سرمایه گذاری ۶۰۰ میلیارد ریالی در پروژه های یزد هوشمند

اعضای شورای اسلامی شهر یزد در دویست و هشتمین جلسه صحن علنی شورا طرح پیشنهادی ارائه دادند که به منظور استفاده از فناوری های نوین برای ایجاد شهر هوشمند یزد؛ شهرداری مکلف گردد از طریق مشارکت با شرکت ایران مبین و شرکت های بومی با موضوعیت شهر هوشمند و با مرکزیت در شهر یزد، در خصوص شناسایی، مطالعه و اجرای پروژه های متصل المنافع اقدام شود که متعاقب آن شرکت ایران مبین برای سرمایه گذاری ۶۰۰ میلیارد ریالی در پروژه های شهر هوشمند یزد اقدام می نماید.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر یزد

    منبع خبر

    شورای شهر یزد

    شورای شهر یزد یک شورای شهر در شهر یزد می باشد

      نظرات