امضای تفاهم نامه همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با اداره کل استاندارد

امضای تفاهم نامه همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با اداره کل استاندارد


امضای تفاهم نامه همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با اداره کل استاندارد
تفاهم نامه همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با اداره کل استاندارد این استان امضا شد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی،
در جلسه ای که با حضور خانم یزدانی مدیرکل اداره استاندارد استان کردستان و فریبرز خلیل اللهی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در محل سازمان برگزار شد، دو سازمان تفاهم نامه همکاری امضا نمودند.
بهره گیری از امکانات و توانمندی های آموزشی، علمی، فنی و پژوهشی، فن آوری و صنعتی طرفین در زمینه های مشترک کاری از اهداف این تفاهم نامه بشمار می آید.
مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و کارخانه ای مرتبط، ارائه خدمات متقابل آموزشی، ترویجی و فرهنگی، همچنین برگزاری فعالیت های پژوهشی و نشست های مشترک، استفاده از مشاوره های فنی و تخصصی دوطرف از موضوعات مهم این تفاهم نامه است.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات