شهردار جلفا: شروع احداث پارک محله ای در سه نقطه از شهر

شهردار جلفا: شروع احداث پارک محله ای در سه نقطه از شهر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری جلفا

  منبع خبر

  شهرداری جلفا

  شهرداری جلفا

  شهرداری جلفا یک شهرداری در شهر جلفا می باشد

   نظرات