راه پیمایی حمایت از اقدامات سپاه در شکستن هیمنه پوشالی امریکا و همدردی با خانواده های شهدای سانحه ...

راه پیمایی حمایت از اقدامات سپاه در شکستن هیمنه پوشالی امریکا و همدردی با خانواده های شهدای سانحه ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات