جلسه در خصوص زمين ميدان ميوه و تره بار با حضور معاون قضايي دادگستري استان ، مديركل راه و شهرسازي است...

جلسه در خصوص زمين ميدان ميوه و تره بار با حضور معاون قضايي دادگستري استان ، مديركل راه و شهرسازي است...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات