شهرداران علاقمند نیستند خلاءها و کمبودها از نگاه مردم دیده شوند / آینده خوبی را در انتظار این جشنواره چهره سال است

آینده خوبی را در انتظار این جشنواره می بینم به شرط اینکه اولاً برگزاری آن مستمر بوده و تدوام داشته باشد و دبیرخانه انجام یکسری اقدامات علمی، آموزشی را هم طی سال پیگیری نماید؛ ثانیاً اطلاع رسانی بهتری در سطح رسانه های جمعی و دست اندرکاران مدیریت شهری در خصوص برگزاری و ابعاد مختلف آن صورت بگیرد، شهروندان با آگاهی نسبت به این موضوع که نظرات و قضاوت آنان در گزینش مدیران برتر در عرصه های مختلف تاثیرگذار است

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات