جلسه ارزیابی عملکرد معاونت برنامه ریزی در شش ماه اول سال جاری...

.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، در این جلسه گزارش عملکرد حوزه های مدیریت فناوری اطلاعات و توسعه مدیریت، مدیریت برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی و مدیریت درآمدزایی و تجهیز منابع مالی در 6 ماه اول سال جاری ارائه شده و ضمن مرور نقاط قوت و فرصت های بهبود شناسایی شده، پیشنهادهایی جهت بهبود امور مطرح شد.

در پایان مدیرعامل محترم ضمن اشاره به ضرورت رعایت صرفه و صلاح شرکت در تصمیم گیری ها، ضرورت کاربردی بودن سامانه های استقرار یافته و نیز توجه به قابلیت های سیستم های مدیریتی و نقش آن در ارتقای انگیزش کارکنان را مورد تاکید قرار دادند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات