فروش آب؛ در راستای رونق تولید و جلوگیری از استحصال و تجارت...

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد با تاکیدبر این که چنانچه در مورد تامین آب پاسخگو نباشیم، استحصال غیرمجاز و تجارت غیرقانونی آب شیوع پیدا می کند، گفت: فروش آب علاوه بر این که وظیفه قانونی شرکت آب منطقه ای به شمار می رود، راهکاری جهت استقرار صنایع کم آبخواه و جلوگیری از تخلفات آبی است.

«محمدمهدی جوادیان زاده» در گفت وگوی اختصاصی با روابط عمومی این شرکت، با تاکید براینکه شرکت آب منطقه ای یزد هیچگاه اقدام به فروش آب به صورت غیرمجاز نکرده است، اظهار کرد: در پی خشکسالی ها و برداشت های غیرمجاز از منابع آب، قانونی تحت عنوان «قانون توزیع عادلانه آب» با هدف تامین آب مورد نیاز شهرها، صنایع و طرح های مختلف تصویب شد و شرکت های آب منطقه ای نیز از سوی وزارت نیرو مأمور انجام آن شدند.

وی با بیان این که طبق ماده 12 و 29 قانون توزیع عالانه آب، شرکت های آب منطقه ای مجاز به مدیریت آب در بخش کشاورزی و حفر و بهره برداری از چاه های اضطراری در خصوص تامین آب مورد نیاز طرح های عمرانی و واحدهای صنعتی در مناطق ممنوعه شدند، گفت: در حال حاضر فرآیند اجرایی تامین آب طرح ها به گونه ای است که اگر صنایع یا بخش های مختلف تولیدی و خدماتی مجوزهای لازم برای تامین آب داشته باشند، شرکت آب منطقه ای مکلف به تامین آب لازم است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد همچنین ادامه داد: براساس ماده 33 این قانون نیز شرکت آب منطقه ای به نمایندگی وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف در صورتی که استحصال آب به وسیله شرکت آب منطقه ای انجام و تنظیم شده در اختیار مصرف کننده قرار گیرد، با درنظر گرفتن هزینه های جاری و شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه از مصرف کننده دریافت کند و در مواردی هم که استحصال آب بوسیله شرکت انجام نمی شود، شرکت می تواند به ازاء نظارت و خدماتی که انجام می دهد در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف کننده دریافت کند.

وی با بیان این که در قانون هیچ بخش دیگری برای تامین آب به غیر از آب منطقه ای مشخص نشده است، افزود: چنانچه شرکت آب منطقه ای نتواند آب را برای بخش هایی که مجوز لازم دارند تامین کند، هیچ بخش دیگری مجاز به تأمین آب نیست.

جوادیان  زاده اظهار کرد: به همین منظور علی رغم اینکه تأمین آب برای شرکت هزینه دارد، مکلف هستیم برای گروه های خدماتی و مشاغل آب تامین کنیم و این یک موضوع درآمدزایی نیست و خدمت رسانی است.

وی با اشاره به این که فروش آب یارانه ای توسط شرکت و جلوگیری از برداشت ها اقدامی در جهت پایداری منابع آب و حفظ اشتغال مردم است، گفت: مردم بدانند طبق دستورالعمل ها، کل آبی که صرفه جویی می شود در حال حاضر به نفع آبخوان در سفره ها ذخیره می شود و به مصارف دیگری نمی رسد.

این مسئول در پایان یادآور شد: بنابراین فروش آب وظیفه قانونی شرکت آب منطقه ای است چرا که عدم تامین آب واحدها منجر به توقف تولید و توسعه استان می گردد و از طرف دیگر نیز تخلفات آبی که حفر چاه های غیرمجاز و فروش غیرقانونی آب می باشد، در پی دارد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات