گزارش آخرین وضعیت بارش های استان اردبیل در ایستگاه‌های تحت...

رئیس گروه مطالعات آبهای سطحی شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: بر اساس آمار بارش ایستگاه‌های شاخص باران سنجی وزارت نیرو، مقادیر بارندگی تحت تاثیر سامانه جوی اخیر در 26 تا 28 ام دی ماه سالجاری، در اغلب مناطق استان شاهد بارش های مطلوب و عمدتاً به شکل برف بوده است.

مهندس اسداله دیندار افزود: در روزهای اخیر بارش‌های زیر در ایستگاه های هواشناسی مورد نظر و تحت مدیریت شرکت آب اردبیل ثبت شده است :

وی با بیان اینکه متوسط بارندگی استان اردبیل از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 71 میلیمتر بوده تصریح کرد: در مدت مشابه سال آبی گذشته101میلیمتر و بارش متوسط بلندمدت تا تاریخ مذکور۱۱4میلیمتر می باشد .

مهندس دیندار افزود: براساس اطلاعات فوق، بارش‌های سال آبی جاری تا کنون نسبت به سال آبی گذشته 30 درصد کاهش و نسبت به متوسط بارش‌های بلندمدت ۳8 درصد کاهش را نشان می دهد .

# هرهفته_الف_ب_ایران

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات