آخرین شرایط سامانه بارشی جدید، در سازمان آب و برق خوزستان...

مدیر دفتر برنامه ریزی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان، از برگزاری نشست کارگروه برنامه ریزی، پایش و پردازش سیلاب در مرکز مانیتورینگ سدها و رودخانه های سازمان آب و برق خوزستان خبر داد و گفت: در این نشست، آخرین شرایط سامانه بارشی جدید خوزستان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "داریوش بهارلویی" با اشاره به ابلاغ و تشکیل ستاد مدیریت سیل توسط مدیریت عامل و پیرو اخطاریه های سازمان هواشناسی کشور، از برگزاری جلسه کارگروه برنامه ریزی، پایش و پردازش مدیریت سیلاب سازمان آب و برق خوزستان خبر داد.
بهارلویی، هدف از برگزاری این نشست را، رصد آخرین شرایط و بررسی ریسک و خطر پذیری سیل سامانه بارشی جدید، عنوان کرد.
وی افزود: پیرو تشکیل ستاد مدیریت بحران سیل و خشکسالی سازمان آب و برق، این کارگروه، برنامه ریزی، سنجش و پایش رودخانه ها وسدها را در دستورکارخود قرار داد تا متناسب با شرایط، راهکارهای لازم را برای مدیریت سیلاب محتمل، تعیین و پیشنهاد دهد.
بهارلویی تصریح کرد: ده دفتر تخصصی سازمان عضو کارگروه مذکور بوده و با اعلام هشدار توسط دفتر برنامه ریزی منابع آب معاونت مطالعات پایه سازمان این کارگروه تشکیل و فعال می گردد .
مدیر دفتر برنامه ریزی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان، با بیان این که پس از سیلاب بهار 98 اقدامات متنوعی به منظور آمادگی و مدیریت سیلاب انجام شد، از تفکیک وظایف و تشکیل کارگروه های برنامه ریزی، پشتیانی و عملیاتی، تحت نظر ستاد فرماندهی و مدیریت سیل سازمان، بعنوان مهمترین اقدامات انجام شده یاد کرد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات