گسترش سواد آبی طرحی برای حفاظت از منابع آبی و مصرف بهینه آب...

گسترش سواد آبی طرحی برای حفاظت از منابع آبی و مصرف بهینه آب...

مدیرعامل آب منطقه ای لرستان در کارگاه گسترش سواد آبی که با همکاری شرکت آب منطقه ای لرستان و آموزش و پرورش استان برگزار شد،گفت: گسترش سواد آبی طرحی برای حفاظت از منابع آبی و مصرف بهینه آب است.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای لرستان، رضا میرزایی در کارگاه گسترش سواد آبی که با همکاری شرکت آب منطقه ای لرستان و آموزش و پرورش استان برگزار شد، اظهار داشت: در سال آبی ۹۸-۹۷ میزان  بارش های استان لرستان معادل ۱۱۶۰ میلی متر بوده که در بین استان‌های کشور بیشترین بارش ها را داشتیم، در ۱۲ فروردین ماه سال جاری سیلاب با دوره بازگشت هزار ساله اتفاق افتاد  که در ده قرن گذشته این سیلاب بی سابقه بود ولی با این وجود بعد از ۱۲ فروردین ماه تقریباً بارش موثری نداشتیم و بخش عمده کشت دیم از بین رفت.

وی افزود: توان تبخیر در دنیا با توجه به شرایط اقلیمی و دمای هوا حدود ۸۰۰ میلیمتر است و در کشور ایران توان تبخیر بیش از ۲۱۰۰ میلی متر است که این به عنوان یک مشکل اقلیمی در ایران وجود دارد.

میرزایی تصریح کرد: ایران از لحاظ جمعیتی حدود یک درصد جمعیت دنیا را تشکیل می دهد، در صورتی که سهم منابع آبی ایران در دنیا کمتر از ۳۶ صدم درصد است.

مدیرعامل آب منطقه ای لرستان با بیان اینکه عوامل انسانی بر مشکلات طبیعی افزوده است، عنوان کرد: ساختار مصرف آب در کشور مناسب نیست بطوریکه از ۱۰۰ درصد آب تولیدی کشور حدود ۹۲ درصد در بخش کشاورزی با راندمان زیر ۳۵ درصد مصرف می‌شود یا ۶ درصد آن به عنوان شرب و ۲ درصد در بخش صنعت که یک ساختار نامتناسب است و در استان لرستان هم تقریباً به همین صورت است در صورتی که در کشورهای پیشرفته دنیا ساختار و مصرف آب این گونه نیست و در کشورهای پیشرفته دنیا از آب به عنوان یک شغل پردرآمد استفاده می‌شود.

وی هدف از برگزاری طرح سواد آبی را افزایش آگاهی و دانش سواد آبی دانش‌آموزان و مربیان دانست و افزود: بهترین سفیران دانش آبی، دانش آموزان هستند که می‌توانند سواد آبی را به خانواده ها و اطرافیان انتقال داده و این طرح یکی از بهترین طرح هایی است که در حفظ منابع آبی و آلوده نکردن آب و استفاده صحیح از آب می‌تواند کمک کند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات