اولین دوره آموزشی صادرات خدمات فنی مهندسی سطح ۲ ( ویژه شرکت کنندگان سطح یک)

اولین دوره آموزشی صادرات خدمات فنی مهندسی سطح ۲ ( ویژه شرکت کنندگان سطح یک)

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات