جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی به سیل زدگان سیستان و بلوچستان

جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی به سیل زدگان سیستان و بلوچستان

بنی آدم اعضای یکدیگرند   که در آفرینش زیک گوهرند
چوعضوی بدرد آورد روزگار   دگر عضوها را نماند قرار

همکاران گرامی؛


با هماهنگی های به عمل آمده با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان، مهندسان سراسر کشور می توانند کمک های نقدی خود را از طریق شماره حساب های اعلام شده و کمک های غیر نقدی خود را با مراجعه به محل های تعبیه شده در نظام مهندسی هر استان به سیل زدگان سیستان و بلوچستان تحویل نمایند تا از طریق سازمان استان سیستان و بلوچستان، مستقیما به دست  افراد و خانواده های آسیب دیده از سیل برسد.


شما اعضای نوع دوست سازمان می توانید کمک های نقدی خود را به حساب ۹-۱۷۹۷۷۳۴-۲۱۱-۱۷۱۷ به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز - کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان و یا شماره کارت ۴۶۷۹-۰۰۷۰-۰۸۷۰-۵۰۲۹ واریز نمایید.


همچنین جهت اهدای کمک های غیر نقدی خود می توانید به غرفه در نظر گرفته شده به همین منظور در محوطه سازمان مراجعه نمایید.


قابل ذکر است کمک های نقدی و غیر نقدی شما عزیزان پس از جمع آوری و ارسال، طی گزارشی به اطلاع خواهد رسید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات