دوره آموزشی آشنایی با سیستم اطفا حریق آبی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

دوره آموزشی آشنایی با سیستم اطفا حریق آبی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات