قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون ورود به حرفه اجراء

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون ورود به حرفه اجراء

کلاس الزامی ۷۶ ساعته ورود به حرفه اجراء از تاریخ ۳ بهمن ماه در دانشکده فنی مهندسی گلستان و ۱۰ بهمن ماه در موسسه آموزش عالی شمس گنبد برگزار می گردد.

جهت ثبت نام در دانشکده فنی مهندسی گلستان مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به شماره حساب  ۳۱۵۰۰۶۳۵۸۱ بانک تجارت با شناسه پرداخت ۰۰۵۰۰۶۰۰۱۰۳۶ واریز و نام خانوادگی و کد ۸۱۱ را به شماره ۰۹۳۶۷۵۴۷۴۸۶ ارسال نمایید.

و جهت ثبت نام در موسسه آموزش عالی شمس گنبد مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به شماره حساب ۴۲۰۲۲۰۲۴۷۲۸۲ بانک مسکن واریز و نام خانوادگی و کد ۸۱۱ را به شماره ۰۹۱۱۴۱۷۲۰۰۵ ارسال نمایید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان یک انجمن در شهر گرگان می باشد

   نظرات