مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي به عنوان رییس كميته مديريت بحران راه و شهرسازي استان منصوب شد

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رساني اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، قدرت الله ابك با صدور حکمی از سوی شهرام آدم نژاد جانشين وزير راه و  شهرسازي در ستاد مديريت بحران كشور به عنوان رییس كميته مديريت بحران راه و شهرسازي استان منصوب شد.

در بخشی از اين حكم آمده است:

با هدف اعمال فرماندهي واحد در امر سياست گذاري، برنامه ريزي و هماهنگي، انسجام در زمينه اجرا و نظارت، ايجاد وحدت رويه و به منظور استفاده از تمامي ظرفيت هاي آن استان در حوزه تخصصي مراحل چهارگانه نظام جامع مديريت بحران و با استناد به تبصره 8 ماده 9 دستورالعمل اجرايي ستاد مديريت بحران وزارت متبوع، به موجب اين ابلاغ به عنوان رييس كميته مديريت بحران راه و شهرسازي آن استان منصوب مي گرديد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات