جلسه كارگروه زيربنايي توسعه روستايي ، شهري ، عشايري و آمايش محيط زيست استان با حضور معاون هماهنگي ام...

جلسه كارگروه زيربنايي توسعه روستايي ، شهري ، عشايري و آمايش محيط زيست استان با حضور معاون هماهنگي ام...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات