انتشار مقالات دوازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی

انتشار مقالات دوازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی

بنانیوز- مجموعه مقالات دوازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی، در پایگاه سیویلیکا منتشر گردید. www.BanaNews.ir

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) این همایش در تاریخ ۵ و ۶ اسفند ۱۳۸۸ توسط کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران در تهران برگزار شده است.

لیست مقالات منتشر شده به شرح زیر می باشد:

۱٫ موانع ساختاری بهبود مدیریت سامانه های آبیاری در ایران
۲٫ مدیریت آب در زراعت دیم،چالشها و امیدها
۳٫ مسائل چالشها،و راهبردهای ارتقای بهره وری آب کشاورزی در ایران
۴٫ نقش نظام آبیاری سنتی در برنامه ریزی تحویل آب از سدهای مخزنی به شبکه های آبیاری در شرایط کم آبی و خشکسالی
۵٫ نگرشی بر مسایل و مشکلات تخلیه زه آب های کشاورزی در طرح های جنوب خوزستان
۶٫ چالش ها و چشم انداز های مدیریت مصرف آب کشاورزی
۷٫ چالش های مدیریت بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی
۸٫ چشم انداز توسعه روش های آبیاری تحت فشار در ایران
۹٫ چشم انداز توسعه شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی در کشور
۱۰٫ افزایش بهره وری آب در کشاورزی آبی
۱۱٫ امکان پیش بینی اثرات شوری آب بر عملکرد ارقام برنج پر محصول
۱۲٫ ارزیابی بازده در آبیاری کشور و ارائه نقشه هم بازده آبیاری
۱۳٫ ارزیابی روند توسعه آبیاری تحت فشار مطالعه موردی سیستم های اجرا شده در استان قم
۱۴٫ اصلاح سیاست و ساختار در آب و خاک هنری امکان پذیر
۱۵٫ بکار گیری فن آوری سنجش از دور در پایش و ارزیابی شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری
۱۶٫ بهبود مدیریت توزیع آب در اراضی شالیزاری
۱۷٫ بهترین مدیریت بهره برداری لز شبکه های آبیاری و زهکشی
۱۸٫ بهره وری مصرف آب محصولات زراعی گندم،برنج،پنبه و ذرت در اراضی آبی دنیا ومقایسه آن با ایران
۱۹٫ بررسی کار آمدی اقتصادی شبکه های آبیاری در چشم انداز تغییر منابع آب کشور
۲۰٫ بررسی نارسایی های موجود و اصلاح مدیریت آب در شبکه های آبیاری و زهکشی
۲۱٫ بررسی و مقایسه وضعیت کیفی زه آب کشاورزی زهکش اوشمک واقع در استان گیلان با توجه به استاندارد های ایران و جهان جهت استفاده در آبیاری اراضی کشاورزی پایین دست
۲۲٫ بررسی و تحلیل چالش های ناشی از مدیریت منابع آب در دشت مشهد با تاکید بر دوره گذر از سنت به مدرنیته
۲۳٫ بررسی وضیعت بهره وری آب بر اساس شاخص CPD وbpd در شبکه آبیاری و زهکشی در خوزستان و ارائه راهکار مناسب جهت افزایش آن ها
۲۴٫ بررسی اقتصادی شوری زدایی آب کشاورزی با استفاده از دستگاه های اب شیرین کن با تاکید بر حوضه آبریز کشف رود
۲۵٫ بررسی تاریخی مدیریت توزیع آب رودخانه زاینده رود و مشکلات وچالش ها پیش رو
۲۶٫ بررسی عوامل موثر بر میزان آب خروجی از زهکش های شبکه آبیاری و زهکشی مغان و تاثیر شیوه های بهره برداری بر آن
۲۷٫ توسعه مدل ارزیابی عملکرد سامانه های انتقال و توزیع آبیاری تحت فشار با استفاده از روش کلاسیک
۲۸٫ تحلیل قوت ها،ضعف هافتهدید ها و فرصت ها (SWOT)در مدیریت آبیاری در دشت مغان
۲۹٫ تعیین الگوی کشت بهینه شبکه آبیاری ورامین با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی
۳۰٫ روند توسعه و وضعیت آبیاری تحت فشار در استان گلستان
۳۱٫ سامانه های بهره برداری خودکار شبکه های روباز آبیاری
۳۲٫ شناسایی الگو های رفتاری حاکم بر شبکه های آبیاری برای مطالعه سیستم پویایی آنها
۳۳٫ ضرورت انجام مطالعات مهندسی ارزش در طرح های شبکه آبیاری و زهکشی
۳۴٫ ضرورت اهمیت بهینه سازی مصرف آب کشاورزی و تغییر مدیریت تقسیم و توزیع آب از بخش دولتی به خصوصی
۳۵٫ عوامل موثر بر بهره وری آب در کشن نیشکر (مطالعه موردی:کشت و صنعت امام خمینی)

[دریافت مقاله های دوازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی]

    نظرات