اجرای مطالعات شهر دوستدار کودک و طرح مسئله شناسی بانوان گرگان پیگیری شود

اجرای مطالعات شهر دوستدار کودک و طرح مسئله شناسی بانوان گرگان پیگیری شود

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات