شانزدهمین جلسه کمیسیون تلفیق شورا شنبه 28 دی‌ماه با حضور رئیس و اعضای شورا

شانزدهمین جلسه کمیسیون تلفیق شورا شنبه 28 دی‌ماه با حضور رئیس و اعضای شورا

به روایت تصویر ؛
شانزدهمین جلسه کمیسیون تلفیق شورا شنبه 28 دی‌ماه با حضور رئیس و اعضای شورا
شانزدهمین جلسه کمیسیون تلفیق شورا شنبه 28 دی‌ماه با حضور رئیس و اعضای شورا
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات