استفاده از سامانه هوشمند جمع آوری و خرید پسماند خشک و طرح تفکیک از مبد...

استفاده از سامانه هوشمند جمع آوری و خرید پسماند خشک و طرح تفکیک از مبد...

این سامانه در کوی علوی شهر اراک، با جمعیتی حدود ۷ هزار شهروند و با بکارگیری ۷ دستگاه خودرو مخصوص و ۲ دستگاه موتورسیکلت به صورت پایلوت فعالیت خود را آغاز نموده است.

مجموعه شرکت پاکزی با سرمایه گذاری اولیه ۱۳ میلیارد تومان کار تفکیک پسماند از مبدا را شروع کرده و به عنوان پایلوت کوی علوی(مسکن) برای این موضوع پیش بینی شده و اگر موفقیت لازم کسب و با این اپ مشارکت مردم جلب شود، این طرح برای کل سطح شهر اراک نیز پیش بینی می شود.

#شهرداری_اراک
#شهروند_هوشمند
#شهر_هوشمند
#تفکیکزبالهاز_مبدا
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات