در راستای اجرای راهبرد فرهنگی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک و استف...

در راستای اجرای راهبرد فرهنگی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک و استف...

به همین منظور اولین المان بازیافتی ماموت در کشور، طراحی و مراحل پایانی ساخت المان، توسط پرسنل اجرایی سازمان مدیریت پسماند در حال انجام است.

✔مشخصات پروژه
نام پروژه: المان بازیافتی ماموت
سازه: اسکلت فلزی
پوشش بدنه: لاستیک های بازیافتی
ابعاد: ارتفاع سازه ۴۵۰ سانتی متر ، طول سازه ۳۵۰ سانتی متر ، عرض سازه ۲۵۰ سانتی متر
پیشرفت پروژه : ۹۰ درصد
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات