برگزاری جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی با حضور مهندس رشیدی

شنبه 28 دیماه با حضور مهندس رشیدی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آب منطقه ای و دیگر اعضاء کارگروه سازگاری با کم آبی، جلسه ای در محل دفتر مدیریت عامل شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در این جلسه که با هدف اقدامات صورت گرفته در خصوص مصوبات جلسات قبل برگزار گردید معاون حفاظت و بهره برداری، معاون برنامه ریزی، مدیر مطالعات، مدیر حفاظت، مدیر حراست، رئیس گروه مطالعات آبهای زیرزمینی و رئیس گروه تحقیقات کاربردی آب منطقه ای حضور داشتند.

گفتنی است اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، اجرای پروژه های تغذیه مصنوعی، انتقال آب به استان، مدیریت هدر رفت آب، آبیاری تحت فشار و اصلاح و تغییر نوع کشت از مهمترین پروژه های تعریف شده در این کارگروه می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات