نام گذاری نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان به نام شهید سپهبد قاسم سلیمانی

نام گذاری نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان به نام شهید سپهبد قاسم سلیمانی

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات