معاون علمي و فناوري رياست جمهوري؛ صنعت آب وبرق ...

به گزارش پايگاه خبري توانير ،  "سورنا ستاري" روز يكشنبه در حاشيه آيين امضا و تبادل تفاهم نامه همكاري مشترك وزارت نيرو و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري با هدف توسعه زيست بوم و فناوري در صنعت آب و برق در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پيش رفتن در حوزه هاي مصرف به فرهنگ سازي و بخش ديگر آن به فناوري هاي جديد خصوصا اي. سي. تي، هوش مصنوعي و ... برمي گردد.

وي ادامه داد: پتانسيل نيروي انساني اين حوزه كه در دانشگاه ها و حوزه هاي مرتبط با وزارت نيرو تحصيل مي كنند گسترده است و شركت هاي خصوصي و سرمايه گذاري بخش خصوصي چشمگيري در اين حوزه در قالب شركت ها انجام مي شود.
ستاري اظهار داشت: وزارت نيرو بازار فوق العاده بزرگي در اختيار دارد كه مي تواند اين بازار را در اختيار شركت هاي دانش بنيان بگذارد و تلاش هايي كه در وزارت نيرو و پژوهشگاه نيرو انجام مي شود در جهت توسعه نيروي انساني و استارت آپ ها و شركت هاي دانش بنيان براي كار در اين بازار در حوزه هاي آب و برق است.
معاون رييس جمهوري گفت: با نظر مساعد وزير نيرو و همكاري ها در معاونت هاي مختلف اين وزارتخانه تلاش مي شود بتوانيم يك اكوسيستم مناسبي را براي دانش آموختگان دانشگاهي براي فعاليت در شركت ها و استارت آپ هاي خودشان فراهم كنيم كه به بازار وزارت نيرو دسترسي پيدا كنند و مشكلات و مسائلي كه ما در اين حوزه چه مرتبط با تحريم و چه خصوصا مصرف داريم برطرف شود كه كاهش مصرف سوخت در پيك تابستان جزو اهداف در نظر گرفته شده براي استارت آپ هاست.
ستاري همچنين در آيين امضاي تفاهم نامه با وزارت نيرو گفت: من از روز نخست مطرح كردم نيازمند يك اكوسيستم هستيم كه بتوانيم در حوزه فناوري به رشد دست پيدا كنيم. اين اكوسيستم اجزايي دارد و از مراكز نوآوري و دانشگاهي شروع مي شود و نقش استارت آپ ها در آن، تامين نيروي انساني است.
وي ادامه داد: مراكز نوآوري جاهايي هستند كه اين ظرفيت هاي انساني را صيقل مي دهند و نيروي انساني اكوسيستم تامين مي شود.
وي گفت: ما در برخي از بخش ها خوشبختانه توانسته ايم كه اين اكوسيستم را ايجاد كنيم، به عنوان نمونه يكي از بخش ها حوزه دارو است، در حوزه بيوتك هم دانشگاه و نيروي انساني فوق العاده اي داريم و شتاب دهنده هاي تخصصي در حوزه بيوتك فعاليت مي كنند، شركت هايي كه سالي چند صد ميليارد تومان در خطوط توليد و يا نيروي انساني هزينه مي كنند.
وي خاطرنشان كرد: يك نقشي هم سازمان غذا و دارو دارد كه اين موجب شده تا ما هر دارويي را كه در اين اكوسيستم وارد مي كنيم بدون اينكه سرمايه گذاري دولتي روي آن شود 2 سال بعد مي توانيم اين دارو را تائيد شده بگيريم.
ستاري همچنين گفت: ما از امسال به عنوان مثال اولين واكسن را در بخش خصوصي در حال توسعه داريم كه ساخت واكسن انساني توسط بخش خصوصي كاري بي سابقه است. سال آينده هم چهار واكسن ديگر داريم كه در مرحله اخذ تاييديه قرار دارند.
معاون رييس جمهوري ادامه داد: خوشبختانه پژوهشگاه نيرو از جمه پژوهشگاه هايي است كه درگير اتفاقاتي كه ساير پژوهشگاه هاي دولتي هستند نشده است، پژوهشگاه نيرو جزو بخش هايي است كه از روز اول هوشمندانه وارد اين قضيه شده و به صورت عملي منتورينگ پژوهش و نه مجري بودن در پژوهش را قبول كرده است.
ستاري تاكيد كرد: دولت بايد در زيرساخت هاي پژوهش و پژوهش هاي پايه و خيلي جاهاي ديگر كه قابليت تجاري سازي ندارد سرمايه گذاري كند، ولي محصول حاصل سرمايه گذاري بخش خصوصي در پژوهش است، كه خوشبختانه پژوهشگاه نيرو چنين زيرساختي را ايجاد كرده است.
وي افزود: در بازديدهاي مكرر كه از اين پژوهشگاه داشته ام، خودشان سيستم نوآوري راه انداخته اند، شركت ها و استارت آپ ها در آن در حال توسعه هستند و ديدگاهشان اين نيست كه وارد مجري گري در پژوهش بشوند.
وي گفت: شبكه اي از مراكز نوآوري دانشگاهي و شتاب دهنده ها و سرمايه گذاران بخش خصوصي، پارك هاي علم و فناوري و صندوق هاي مختلفي كه در حوزه پژوهش و فناوري سرمايه گذاري مي كنند ايجاد شده كه اين شبكه هر چقدر به سمت بخش خصوصي برود محصول محورتر و اقتصادي تر مي شود.
معاون رييس جمهوري با اشاره به اينكه ما شركت هاي خوبي در حوزه توسعه علوم جديد مانند هوش مصنوعي كه همه چيز را تحت تاثير قرار مي دهد داريم، خاطرنشان كرد: اگر بازار در اختيار آنها قرار بدهيد هوش مصنوعي را در بستر شما توسعه مي دهند، چون در هوش مصنوعي مهم اين است كه از چه زاويه اي وارد بازار مي شويد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات