نام گذاری نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان به نام شهید سپهبد قاسم سلیمانی

نام گذاری نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان به نام شهید سپهبد قاسم سلیمانی

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات