تفاهم نامه توسعه زيست بوم نوآوري و فناوري در حوزه آب و برق كشور به امضا رسيد

تفاهم نامه توسعه زيست بوم نوآوري و فناوري در حوزه آب و برق كشور به امضا رسيد

به گزارش پايگاه خبري توانير

به گزارش پايگاه خبري توانير ،  اين تفاهم نامه در راستاي ايجاد ساز و كار همكاري، مشاركت، هم افزايي و هماهنگي اثربخش بازيگران محوري زيست بوم فناوري و نوآوري با حضور سورنا ستاري، معاون علمي و فناوري رئيس جمهور و رضا اردكانيان، وزير نيرو به امضا رسيد.
"شناسايي و رفع نيازهاي فناورانه زيرمجموعه هاي وزارت نيرو"، "همكاري در توسعه بازار محصولات، خدمات و راهكارهاي فناورانه و نوآورانه در صنايع آب و برق" و "توانمندسازي شركت هاي دانش بنيان و فناور و استارتاپ هاي مرتبط با حوزه آب و برق" از موضوعات اصلي اين تفاهم نامه است.
همچنين "همكاري در ايجاد و توسعه ابزارها و نهادهاي تخصصي تسهيلگر تبادل فناوري" و "همكاري در اجراي طرح هاي بزرگ مقياس ملي صنعت آب و برق" نيز از ديگر موضوعات اصلي تفاهم نامه همكاري مشترك وزارت نيرو و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري است.

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات