در یک رساله دکتری محقق شد:  ارائه الگوریتم مسیریابی پایدار وسیله حمل و نقل

در یک رساله دکتری محقق شد: ارائه الگوریتم مسیریابی پایدار وسیله حمل و نقل

محققان دانشگاهی به منظور کاهش هزینه‌های لجستیک موفق به ارائه الگوریتم مسیریابی پایدار وسیله حمل و نقل شدند.www.BanaNews.ir

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) ، مهندس بابک فرهنگ مقدم، دانش‌آموخته مقطع دکتری دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران اظهار کرد: مسیریابی یکی از مسائل مهمی است که اجرای صحیح آن می‌تواند سهم بسزایی در کاهش هزینه‌های لجستیک داشته باشد. در مدل‌های کلاسیک مسیریابی، اطلاعات ورودی سیستم معمولا به صورت قطعی فرض می‌شوند؛ در صورتی که بسیاری از پارامترهای مدل، در عمل با عدم قطعیت مواجه هستند.

وی افزود: در این تحقیق، با ارائه یک مدل پایدار، جواب‌هایی برای مساله مسیریابی، به گونه‌ای بدست می‌آوریم تا چنانچه پارامترهای مساله دچار تغییر شوند، جواب مساله کماکان در فضای شدنی باقی بماند. از آنجا که می‌توان حیطه بهینه سازی پایدار و قلمرو مساله مسیریابی را متفاوت دانست، در ابتدا به هر یک از آنها به صورت جداگانه می‌پردازیم. سپس مدل سازی ریاضی مساله مسیریابی را با در نظر گرفتن تقاضای احتمالی توسعه داده و حل دقیق آن را بدست می‌آوریم.

فرنگ مقدم خاطرنشان کرد: با توجه به این‌که مساله مسیریابی از مسائل پیچیده محسوب می‌شود و حل دقیق آن کاربرد عملیاتی نخواهد داشت، این تحقیق یکی از الگوریتم‌های فراابتکاری را انتخاب و در راستای حل مساله مسیریابی آن را توسعه داده است. الگوریتم توسعه داده شده در دو فاز بسط داده می‌شود. در فاز اول به منظور دستیابی به جواب مساله مسیریابی با پارامترهای قطعی و در فاز دوم به منظور پاسخ‌گویی به مسائلی که با تقاضای غیر قطعی مواجه هستند. عملکرد الگوریتم‌های مذکور در هر دو فاز با الگوریتم‌های مشابه قیاس شده و نتایج مورد تجزیه وتحلیل قرار می‌گیرند.

مهندس بابک فرهنگ مقدم، دانش‌آموخته مقطع دکتری دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران رساله خود را با عنوان «مسیریابی پایدار وسیله حمل و نقل»، به راهنمایی دکتر سجادی ارائه کرده است.

 

 

    نظرات