برگزاری اولین جلسه کارگروه کالبدی شورای فرعی پدافند غیرعامل در غرب تهران

برگزاری اولین جلسه کارگروه کالبدی شورای فرعی پدافند غیرعامل در غرب تهران

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان تهران امیرحسین آزاددوار رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در این باره گفت: مقرر گردید ، دستگاهها و ادارات مربوط و عضو کارگروه به احصاء مراکز و ساختمانهای حساس و مرکز ثقل حوزه خود تا 20 روز آینده اقدام نمایند. همچنین شهرداری های تابعه نیز نسبت به ارائه گزارش اقدامات مربوط به پدافند غیرعامل در موضوع طرح های توسعه شهری اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: در بخش دیگری از مباحث این جلسه مقرر گردید شهرداری ها ظرف 2 هفته نسبت به حوزه مبحث 21 مقررات ملی ساختمان اقدام کنند و گزارش خود را به کارگروه کالبدی شهرستان ارسال نمایند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات