رسیدن تعداد پارک های مشهد به عدد ۶۷۲ با بهره برداری از ۲۰ پارک تا ...

رسیدن تعداد پارک های مشهد به عدد ۶۷۲ با بهره برداری از ۲۰ پارک تا ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات