بازدید جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران از مرکزکنترل ترافیک و خط ...

بازدید جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران از مرکزکنترل ترافیک و خط ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات